Prihláška k sprievodným súťažiam

Účastnícky poplatok 10 €
Zašlite poštovou poukážkou na adresu:
Občianske združenie
Obec Turecká – Halušky
IČO: 359 87 936
Č.ú.: 132 634 6751/0200
Každý súťažiaci sa preukáže pri zlosovaní ústrižkom poukážky o zaplatení.
 

JEDENIE 1 KILA HALUŠIEK NA ČAS (o Putovný pohár Koliby GORAL DONOVALY)

PRIHLÁSENIE:

Hore uvedenú prihlášku zašlite na e-mail: ivan.makovnik@gmail.com a registračný poplatok 10,-€ uhraďte najneskôr do 14. 06. 2014 na číslo účtu Č.ú.: 132 634 6751/0200. Prihlásenie v deň konania Majstrovstiev sveta sa uskutoční  pri spodnej bráne v stánku s označením AKREDITÁCIA od 8:30 do 10:00. Súťaž začne o 11.30 na pódiu , preto súťažiaci musia byť už 11.20 pripravení pod pódiom, odkiaľ si ich prevezme rozhodca.

PODMIENKY:

Súťaže sa môžu zúčastniť všetci záujemcovia nad 15 rokov po zaplatení štartovného 10 EUR. Súťaž je obmedzená počtom súťažiacich. Prihlásiť sa môže maximálne 20 súťažiacich. Čas Jedenia halušiek sa zastaví v momente, keď bude mať súťažiaci prázdnu misku. Účastníkom pri jedení halušiek sú povolené vlastné nápoje. Súťažiaci budú konzumovať halušky pripravené majstrami  z Koliby GORAL 

CENY:

Pre víťaza je pripravený putovný pohár od majstrov sveta z Koliby GORAL, na ktorom sa budú postupne objavovať mená všetkých víťazov. Verejnosti bude pohár k nahliadnutiu na Kolibe GORAL, kde bude uložený. V prípade, že víťaz obháji svoje víťazstvo 3 krát po sebe, automaticky putovný pohár ostáva jemu. Pamiatku na túto súťaž si odnesie každý účastník v podobe keramickej misky s logom Majstrovstiev sveta vo varení a jedení halušiek a drevenej lyžice.

 

PITIE 1 LITRA ŽINČICE NA ČAS ( o Pohár Cechu bryndziarov a syrárov)

PRIHLÁSENIE:

Hore uvedenú prihlášku zašlite na e-mail: ivan.makovnik@gmail.com a registračný poplatok 10,-€ uhraďte najneskôr do 14. 06. 2014 na číslo účtu Č.ú.: 132 634 6751/0200. Prihlásenie v deň konania Majstrovstiev sveta sa uskutoční pri spodnej bráne v stánku s označením AKREDITÁCIA od 8:30 do 10:00. Súťaž začne o 13.00 na pódiu , preto súťažiaci musia byť už 12.50 pripravení pod pódiom, odkiaľ si ich prevezme rozhodca.

PODMIENKY:

Súťaže sa môžu zúčastniť všetci záujemcovia nad 15 rokov po zaplatení štartovného 10 EUR. Súťaž je obmedzená počtom súťažiacich. Prihlásiť sa môže maximálne 20 súťažiacich.

CENY:

Pre víťaza je pripravený Pohár Cechu bryndziarov. Pamiatku na túto súťaž si odnesie každý účastník v podobe 1 litrového keramického džbánu.

 

JEDENIE 1 METER DLHEJ SYROVEJ NITE BEZ POMOCI RÚK (o Pohár Bryndziarne a syrárne Zvolenská Slatina)

PRIHLÁSENIE:

Hore uvedenú prihlášku zašlite na e-mail: ivan.makovnik@gmail.com a registračný poplatok 10,-€ uhraďte najneskôr do 14.6.2014 na číslo účtu Č.ú.: 132 634 6751/0200. Prihlásenie v deň konania Majstrovstiev sveta sa uskutoční pri spodnej bráne v stánku s označením AKREDITÁCIA od 8:30 do 10:00. Súťaž začne o 14.30 na pódiu , preto súťažiaci musia byť už 14.20 pripravení pod pódiom, odkiaľ si ich prevezme rozhodca.

PODMIENKY:

Súťaže sa môžu zúčastniť všetci záujemcovia nad 15 rokov po zaplatení štartovného 10 EUR. Súťaž je obmedzená počtom súťažiacich. Prihlásiť sa môže maximálne 20 súťažiacich.

CENY:

Pre víťaza je pripravený Pohár Bryndziarne a syrárne Zvolenská Slatina. Pamiatku na túto súťaž si odnesie každý účastník v podobe keramickej misky s logom Majstrovstiev sveta vo varení a jedení halušiek.