Prihláška k súťaži Majstrovstvá sveta vo varení a jedení bryndzových halušiek

Jedáci

Účastnícky poplatok 40 EUR
Zašlite poštovou poukážkou na adresu:
Občianske združenie
Obec Turecká – Halušky
IČO: 359 87 936
Č.ú.: 132 634 6751/0200
Každé súťažné družstvo sa preukáže pri zlosovaní ústrižkom poukážky o zaplatení.

PRIHLÁSENIE:

Hore uvedenú prihlášku zašlite na e-mail: milanholak@gmail.com a registračný poplatok 40,-€ uhraďte najneskôr do 14.6.2014 na číslo účtu Č.ú.: 132 634 6751/0200. Prihlásenie družstva v deň konania Majstrovstiev sveta sa uskutoční pri spodnej bráne od plavárne v stánku s označením AKREDITÁCIA od 8:30 do 10:00. Prvé kolo súťaže začne o 10:30, druhé kolo o 12:00, tretie kolo o 13:30 a posledné kolo o 15:00.

PODMIENKY:

Súťaže sa môžu zúčastniť všetci záujemcovia nad 15 rokov, ktorí vytvoria štvorčlenné družstvo po zaplatení štartovného vo výške 40 eur. Družstvo, ktoré sa prihlásilo cez on-line prihlášku sa musí preukázať dokladom o zaplatení. Súťaže sa môže zúčastniť maximálne 40 družstiev.

CENY:

Prvé tri súťažné družstvá získajú pohár s medailami. Štvrté a piate družstvo vecné ceny. Pamiatku na túto súťaž si odnesie každý účastník súťaže v podobe keramickej misky s logom Majstrovstiev sveta vo varení a jedení bryndzových halušiek.

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

Súťaže sa zúčastňuje družstvo so štyrmi členmi. Určia si vedúceho družstva, ktorý sa zaregistruje a preberie upomienkové predmety. Potom sa odoberie do určeného boxu kde ho bude čakať rozhodca. S určeným rozhodcom si preberú pracovné miesto a náradie na varenie bryndzových halušiek. Potom sa odoberú k hlavnému rozhodcovi na váženie zemiakov. Váha očistených zemiakov musí byť dva kilogramy. Vedúci družstva dá pokyn k štartu. Kuchár začne rajbať na určenom strúhadle. Kuchár nemôže mať žiadne ochranné pomôcky na rukách. Maximálny odpad zemiakov môže byť 250 g. Z rajbaných zemiakov vypracuje cesto na halušky, ktoré ručne nahádže z lopára do vriacej vody. V určenej miske zamieša bryndzu s haluškami, slaninou a pochutinami. Čas sa zastavuje, ak kuchár dá povel. Túto činnosť varenia halušiek robí kuchár sám. Ostatní členovia udržujú oheň, pripravia škvarky a udržujú poriadok. Hotové halušky prinesú spolu so zbytkom nepostrúhaných zemiakov k hlavným rozhodcom. Váha hotových halušiek musí byť 3.50 kg. Po ohodnotení halušiek môže celé družstvo skonzumovať halušky. Po upravení súťažného priestoru a odovzdaní pracovných pomôcok, odnesú hodnotiacu listinu k informačnému stredisku. Maximálna doba varenia a jedenia bryndzových halušiek je 1 hodina, v prípade nedodržania časového limitu bude družstvo diskvalifikované.