Sponzoring

Obchodná ponuka

Od 1 000 €: Slnečníky
Celoročná reklama v areáli
Možnosť predaja svojho tovaru!
Od 500 - 1 000 €: Tričká rozhodcov
Tričká usporiadateľov
Reklama tribúna
Od 170 - 500 €: Reklama tlač
Reklamný priestor pod tribúnou
Možnosť prezentácie svojich produktov
Do 170 €: Vyhlasovanie sponzorov počas preteku
Zverejnenie loga na oficiálnom plagáte
Poskytnutie priestoru na vlastnú reklamu 100x50cm

   
Sponzorujeme

Rok 2009

Primár ortopedického oddelenia v B.Bystrici MUDr. Pavol Legiň
pri preberaní LCD televízora z rúk Milna Holáka - zástupcu OZ Halušky Turecká
Foto: Mišiak

Rok 2008

Aj tetno rok Občianske združenie Halušky Turecká pomáhalo formou sponzoringu. Generálnemu riaditeľovi SUSCCH a.s. MUDr. Petrovi Mečiarovi odovzdalo pre kardiocentrum vecný dar vo forme farebného televízora. Detskému domovu na Severnej prispelo formou materiálnej pomoci (hračky, čistiace prostriedky a pod.), na ktoré čiastočne prispel aj podnikateľ Pavol Balko.

Generálny riaditeľ Stredoslovenského ústavu srdcovo-cievnych chorôb v Banskej Bystrici
MUDr. Peter Mečiar so zástupcami občianskeho združenia Halušky Turecká.
Foto: Mišiak

Rok 2007

Občianske združenie Halušky - Turecká sa každý rok podieľa na sponzorovaní detských domovov. Minulé roky to bol dojčenský ústav v B. Bystrici, kde bolo zakúpené oblečenie v hodnote 12.000,- Sk. Detskému domovu na Severnej ulici bol zakúpený farebný televízor a rádiomagnetofón. Pri projekte "Všetci sú doma" sme zakúpili detskému domovu na Severnej chladničku s mrazničkou v hodnote 12.000,-Sk. Tento rok sme sa rozhodli obdarovať detský domov Centrum srdiečko digitálnym fotoaparátom v hodnote 8000,- Sk. Taktiež sme zakúpili LCD televízor na gynekologické oddelenie v B. Bystrici, ktoré osobne prevzal pán primár Bielik. Okrem Občianskeho združenia Halušky - Turecká sa na sponzorovaní podieľali účastníci MS vo varení a jedení bryndzových halušiek, ale väčším obnosom prispel súkromný podnikateľ pán Tišťan a firma GAMO. Nielen Občianske združenie Halušky - Turecká chce poďakovať, ale aj deti z detských domovov a pacientky z gynekologického oddelenia.
Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Primár gynekologického oddelenia v B.Bystrici Tibor Bielik
pri preberaní LCD televízora z rúk Milna Holáka - zástupcu OZ Halušky Turecká
Foto: Mišiak