Prihláška

Prihláška k súťaži Majstrovstvá sveta vo varení a jedení bryndzových halušiek ->

Prihláška k sprievodným súťažiam jednotlivcov ->

Vytlačenú a vyplnenú prihlášku pošlite na adresu:
Občianske združenie  Halušky
Kalinčiaková 2
974 05 Banská Bzstrica
Slovenská republika

Účastnícky poplatok

Poplatok za súťaž Majstrovstvá sveta vo varení a jedení bryndzových halušiek
Za každé družstvo 40 €

Poplatok za sprievodnú súťaž Jedenie 1 kila halušiek na čas - jednotlivec: 10 €

Poplatok za sprievodnú súťaž Pitie 1 litra žinčice na čas - jednotlivec: 10 €

Poplatok za sprievodnú súťaž Jedenie 1m dlhej syrovej nite bez pomoci rúk - jednotlivec: 10 €

Zašlite poštovou poukážkou na uvedenú adresu alebo uhraďte priamo cez internet banking:
Občianske združenie Halušky
IČO: 423 94 015
Č.ú.: 5068825925/0900

Každé súťažiace družstvo alebo jednotlivec sa preukáže pri zlosovaní ústrižkom poukážky o zaplatení.