Pravidlá

POZOR - maximálny počet akreditovaných 40 družstiev a po 20 jednotlivcov na jednotlivé individuálne súťaže.

Chcete byť  MAJSTRI SVETA 2015? Mali by ste už teraz začať trénovať a nezabudnúť sa akreditovať na MS (družstvo ale aj jednotlivci)

 1. Prihlášky nájdete na tejto stránke 
 2. akreditovať sa môžete do 30.5.2015
 3. Tí, čo to nestihnú alebo si to rozmyslia v deň konania MS, akreditovať sa môžu 30.5.2015 pri  bráne do Amfiteátra v stane s označením „AKREDITÁCIA“ od 8. do 10.00.hodiny.
 4. Všetci akreditovaný účastníci sa v čase od 8hod do 10hod musia prezentovať v stane s označením „AKREDITÁCIA“ kde si prevezmú inštrukcie a budú označený identifikačnými páskami pre vstup.

Všetky akreditované družstva majú o 9h 45min. pri spodnej bráne „bojovú“  poradu ( príprava na slávnostné zahájenie MS).

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE: vo varení a jedení bryndzových halušiek      

Súťaže sa môže zúčastniť družstvo ktoré sa akreditovalo do stanoveného termínu ( on-line prihláška do  30.5.2015 alebo v deň konania na mieste 30.5.2015 do 10.00 hod. ) a preukázalo doklad o úhrade účastníckeho poplatku. Družstvo tvoria štyria členovia nad 15 rokov („kuchár a kuchtíci“ ). 

Pre každé družstvo bude v boxe na varenie pripravené:  stôl so slnečníkom, kotlík s pokrievkou, drevo so sekerkou, odmerková miska so strúhadlom, vedro s hubkou.

Akreditované družstvo si donesie suroviny na prípravu bryndzových halušiek (zemiaky, bryndzu, slaninu, soľ, múku a ostatné pochutiny podľa vlastnej potreby a receptu) a ostatné náradie potrebné k príprave, (varechu, lyžice, lopár, nôž, sitko, panvicu, misky), aby nedošlo k zbytočným sporom o kvalite halušiek.

Družstvo s prideleným rozhodcom si spoločne preberie a skontroluje pridelené stanovište (súťažný box) a náradie na varenie bryndzových halušiek. Následne kuchár v doprovode prideleného rozhodcu vykonajú pod dohľadom hlavného rozhodcu váženie zemiakov. Povolená váha očistených zemiakov je stanovená na dva kilogramy.

Po vážení zemiakov sa môže začať samotná súťaž.

Ak je kuchár pripravený na varenie dáva pokyn rozhodcovi aby spustil meranie, od tohto momentu sa meria čas varenia halušiek

A  kuchár vykonáva nasledujúce úkony samostatne:

 1. narajbe odvážené množstvo zemiakov
 2. vypracuje cesto
 3. nahádže ručne z lopára cesto do vody
 4. cedí halušky
 5. v pridelenej miske zamieša bryndzu s haluškami, slaninou a pochutinami podľa vlastného receptu

B  kuchtíci vykonávajú nasledujúce úkony:

 1. pripravia a udržujú oheň v kotle
 2. pripravia vodu na varenie halušiek
 3. narežú a osmažia škvarky
 4. počas celého výkonu udržujú čistotu v pridelenom boxe

Meraný čas varenia halušiek sa zastavuje v momente keď si je kuchár 100% istý že uvaril dostatočné množstvo kvalitných halušiek a dá povel rozhodcovi na zastavenie času.

Po uvarení bryndzových halušiek kuchár a rozhodca sa opätovne odoberú k hlavným rozhodcom kde sa halušky a neporajbané  zemiaky zvážia. Váha hotových halušiek musí byť 3,50kg. Okrem váženia hlavný rozhodcovia ohodnotí kvalitu, chuť a konzistenciu uvarených bryndzových halušiek.

Po ohodnotení halušiek bude celé družstvo konzumovať halušky na čas. Rozhodca odštartuje meranie a stopky zastavý v momente keď uvarené bryndzové halušky „kuchár a kuchtíci“ komplet zjedia.

Družstvo po skončení varenia a jedenia halušiek je povinné upratať a odovzdať  pomôcky a súťažný box . Rozhodca skontroluje box a odovzdané pracovné pomôcky  následne pridelí za túto činnosť body. Kuchár s rozhodcom odovzdajú hodnotiacu listinu v informačnom stredisku.

Vyhlasovanie výsledkov Majstrovstiev Sveta vo varení a jedení bryndzových halušiek sa uskutoční od 16.30 hod do 17.30hod.

Spôsob hodnotenia

 1. Hygiena  
 • čistota  0 - 120b
 • poranenie pri strúhaní zemiakov 1500b
 • odovzdanie súťažného boxu - pracovného priestoru(neumytý kotlík, stôl, strúhadlo, atď.) 0 - 1000b
 1. Estetika  
 • konzistencia (hustota) halušiek 0 - 1000b
 • úprava porcie   0 - 100b
 1. Chuť  
 • chuť hotových halušiek(pomer zemiakov k múke a bryndzi) 0 - 1000b
 • chuť opraženej slaniny 0 - 500b
 1. Množstvo  
 • dodržanie určeného množstva hotových halušiek 0 - 1000b
 • dodržanie váhy 250g neporajbaných zemiakov 0 - 500b
 1. Nedodržanie technologického postupu  
 • nedovarené halušky (surové) 0-1500b

Týmito podmienkami chceme zabezpečiť regulárnosť súťaže a propagovať kvalitu národného jedla Slovákov – Pravých bryndzových halušiek.
 

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE JEDNOTLIVCOV

1. JEDENIE 1 KILA BRYNDZOVÝCH HALUŠIEK NA ČAS o Putovný pohár 

Súťaže sa môže zúčastniť osoba nad 15 rokov po AKREDITÁCII a zaplatení štartovného 10,-€  v termíne do 30.5.2015 (poštou) alebo v deň konania do 10hodiny . Počet súťažiacich je limitovaný na 20 „JEDÁKOV“.

Termín súťaže: 11.30hod do 12.00hod

Bryndzové halušky pre túto disciplínu „JEDÁCI“ majú pripravené bryndzové halušky v miske o objeme 1kilogramu a lyžičku, na povel rozhodcu súčasne všetci „JEDÁCI“ budú bojovať o čo najkratší čas zjedenia 1kg bryndzových halušiek.  Pridelený rozhodcovia zastavia meranie v momente, keď bude mať „JEDÁK“ prázdnu misku. „JEDÁKOM“  pri jedení halušiek sú povolené vlastné nápoje.

Víťazom tejto disciplíny je „JEDÁK“ s najlepším dosiahnutým časom. Víťaz ale aj ostatný zúčastnený „JEDÁCI“ dostanú za svoju „pažravosť“ keramickú misku s logom Majstrovstiev Sveta vo varení a jedení bryndzových halušiek.

2. PITIE 1 LITRA ŽINČICE NA ČAS o Pohár Cechu bryndziarov a syrárov

Súťaže sa môže zúčastniť osoba nad 15 rokov po AKREDITÁCII a zaplatení štartovného 10,-€  v termíne do 30.5.2015 (poštou) alebo v deň konania do 10hodiny . Počet súťažiacich je limitovaný na 20 „JEDÁKOV“.

Termín súťaže: 13.00hod do 13.30hod

Žinčicu pre túto disciplínu pripravuje NIKA. „PIJACI“ majú pripravenú v krčahu žinčicu o objeme 1litra, na povel rozhodcu súčasne všetci „PIJACI“ budú bojovať o čo najkratší čas vypitia  1l lahodnej studenej žinčice.  Pridelený rozhodcovia zastavia meranie v momente, keď bude mať „PIJAK“ prázdny krčah.

Víťazom tejto disciplíny je „PIJAN“ s najlepším dosiahnutým časom. Víťaz ale aj ostatný zúčastnený „PIJACI“ dostanú za svoje „pijanstvo“ keramický džbán s logom Majstrovstiev Sveta vo varení a jedení bryndzových halušiek.

3. JEDENIE 1 METRA SYROVEJ NITE BEZ POMOCI RÚK o Pohár Bryndziarne a syrárne Zvolenská Slatina

Súťaže sa môže zúčastniť osoba nad 15 rokov po AKREDITÁCII a zaplatení štartovného 10,-€  v termíne do 30.5.2015 (poštou) alebo v deň konania do 10hodiny . Počet súťažiacich je limitovaný na 20 „JEDÁKOV“.

Termín súťaže: 14.30hod do 15.00hod

Metrovú syrovú niť pre túto disciplínu pripravuje Zvolenská Slatina. „JEDÁCI“ majú pripravenú syrovú niť o dĺžke 1metra, na povel rozhodcu súčasne všetci „JEDÁCI“ budú bojovať o čo najkratší čas zjedenia 1m syrovej nite bez akejkoľvek pomoci rúk.  Pridelený rozhodcovia zastavia meranie v momente, keď bude mať „JEDÁK“ prázdne ústa.

Víťazom tejto disciplíny je „JEDÁK“ s najlepším dosiahnutým časom. Odmenou pre víťaza ale aj ostatných zúčastnených „JEDÁKOV“ za „maškrtnosť “ bude keramická miska s logom Majstrovstiev Sveta vo varení a jedení bryndzových halušiek.

Zápolenia chtivý adepti na Majstra Svete je najvyšší čas začať s prípravou a poctivým tréningom, nezabudnite sa samozrejme akreditovať, kvalifikáciu nerobíme aby ste nedopadli ako naši hokejisti a do  finále by ste sa nedostali.

ŠPORTU ZDAR A BRYNDZOVÝM HALUŠKÁM ZVLÁŠŤ