Kontakt

Občianske združenie obec Halušky
Kalinčiaková 2
974 05 Banská Bystrica
Slovenská republika

Bližšie informácie:
Ivan Makovník
tel.: + 421 918 683 795
e-mail: ivan.makovnik@gmail.com

Milan Holák
tel.: + 421 0904 657 308
e-mail: milanholak@orangemail.sk

Ján Miškovič
e-mail: misiak@misiak.sk

Hušťava Ladislav
tel:0918 749 141                                                                                               e-mail:hustava.ladislav@gmail.com           

Kontakt pre média a novinárov
Ivan Bača
tel.: + 421 905 669 074                                                                                   e-mail:bacachief@gmail.com